Truy cập nội dung luôn

   SỞ GD&ĐT BẾN TRE

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

CA VĂN THỈNH

 

 

Số:     /TB-THPTCVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

An Định, ngày    tháng 8  năm 2018

 

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Ca Văn Thỉnh

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Theo quy định của Sở GD&ĐT. Tuyển chuẩn vào lớp 10: NV1: 26.78

Theo quy định của Sở GD&ĐT Bến Tre

Theo quy định của Sở GD&ĐT Bến Tre

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT.

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

-Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và GĐ
- Học sinh tích cực, chuyên cần, chủ động trong học tập

-Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và GĐ
- Học sinh tích cực, chuyên cần, chủ động trong học tập

-Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và GĐ
- Học sinh tích cực, chuyên cần, chủ động trong học tập

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

- Môi trường SP xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Có đầy đủ phòng học, thiết bị dạy học, thư viện; Nhà trường đầu tư một số trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Môi trường SP xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Có đầy đủ phòng học, thiết bị dạy học, thư viện; Nhà trường đầu tư một số trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Môi trường SP xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Có đầy đủ phòng học, thiết bị dạy học, thư viện; Nhà trường đầu tư một số trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Hoạt động giáo dục NGLL, hướng nghiệp dạy nghề, văn thể mỹ, các câu lạc bộ học tập, CLB sức khỏe và sinh sản vị thành niên.

Hoạt động giáo dục NGLL, hướng nghiệp dạy nghề, văn thể mỹ, các câu lạc bộ học tập, CLB sức khỏe và sinh sản vị thành niên.

Hoạt động giáo dục NGLL, hướng nghiệp dạy nghề, văn thể mỹ, các câu lạc bộ học tập, CLB sức khỏe và sinh sản vị thành niên.

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

- Đội ngũ GV,  CBQL tâm huyết, giàu kinh nghiệm. 100% đội ngũ đạt chuẩn
- Phương pháp quản lý của nhà trường theo quy định của Bộ, Sở.

- Đội ngũ GV, CBQL tâm huyết, giàu kinh nghiệm. 100% đội ngũ đạt chuẩn
- Phương pháp quản lý của nhà trường theo quy định của Bộ,Sở.

- Đội ngũ GV, CBQL tâm huyết, giàu kinh nghiệm. 100% đội ngũ đạt chuẩn
- Phương pháp quản lý của nhà trường theo quy định của Bộ,Sở.

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Xếp loại HK: Tốt khá đạt từ 97% trở lên, không có yếu
- Xếp loại VH: Giỏi = 20%, khá = 42% trở lên;  trung bình = 34, yếu = 4%.

- Xếp loại HK: Tốt khá đạt từ 98% trở lên, không có yếu
- Xếp loại VH: Giỏi = 22%, khá = 40% trở lên; trung bình = 36%, yếu = 2%.

- Xếp loại HK: Tốt khá đạt từ 99% trở lên, không có yếu
- Xếp loại VH: Giỏi = 25%, khá = 50%; không có yếu kém.

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Lên lớp thẳng 97%

Lên lớp thẳng 98%

Tỉ lệ Tốt nghiệp THPT đạt > 99%

                                                  

Nơi nhận:

- BGH;

- TT;

- CĐ,Đoàn;

- TTr ND,

- Lưu VT

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

     Nguyễn Văn Hội

 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 10436

Công khai Công khai

Không tìm thấy Document nào!

Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết